การเช็ดตัวลดไข้เป็นวิธีช่วยให้ลูกรู้สึกสบายตัวขณะเดียวกันร่างกายได้ระบายความร้อนออกไปช่วยให้ไข้ลดลง การจะลดความร้อนได้ดีต้องใช้วิธีที่เหมาะสม

คุณหมอจอย-แพทย์หญิงลลิต ลีลาทิพย์กุล กุมารแพทย์ จะมาแนะนำการเช็ดตัวลดไข้อย่างถูกวิธีให้คุณแม่ฟังค่ะ