คุณหมอจอย-แพทย์หญิงลลิต ลีลาทิพย์กุล กุมารแพทย์ จะมาเล่าให้ฟังถึงโรคมือเท้าปาก วิธีการดูแลรักษาและป้องกันโรคมือเท้าปาก ซึ่งมักจะเกิดกับเด็กเล็กค่ะ

 

คุณพ่อคุณแม่ทราบแล้วจะได้หาทางป้องกัน วิธีป้องกันง่ายที่สุดวิธีหนึ่งก็คือ การสอนให้ลูกรู้จักการล้างมือก่อนนำอาหารเข้าปากจะช่วยลดโอกาสการรับเชื้อโรคได้ค่ะ