ไข้เลือดออกเป็นโรคติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue virus) ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค โรคนี้ได้กลายเป็นโรคประจำถิ่นของประเทศเขตร้อนและเขตอบอุ่นไปแล้ว ซึ่งประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน มียุงชุมในทุกฤดูโดยเฉพาะหน้าฝน และปัจจุบันในฤดูหนาวก็ยังพบผู้ที่ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกอยู่

คุณหมอจอย-แพทย์หญิงลลิต ลีลาทิพย์กุล กุมารแพทย์ จะมาแนะนำการป้องกันและดูแลลูกเมื่อเป็นไข้เลือดออก อย่าลืมกำจัดแหล่งน้ำอันเป็นที่เพาะพันธุ์ของยุงลายด้วยนะคะ