Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tag: แก้วกานต์ ริเริ่มวนิชย์

แชร์ประสบการณ์ออกจากงานมาสร้างแบรนด์ตัวเองและเลี้ยงลูกไปด้วย จากคุณ “แก้วกานต์ ริเริ่มวนิชย์” เจ้าของแบรด์ Derpa derma

คุณแก้วกานต์ ริเริ่มวนิชย์ แชร์ประสบการณ์การตัดสินใจลาออกจากงานแล้วหันมาสร้างแบรนด์ของตัวเองพร้อม ๆ กับเลี้ยงลูกไปด้วยให้ฟังค่ะ เธอจะมาเล่าว่าการเป็นทั้งคุณแม่และทำธุรกิจสกินแคร์เพื่อผิวบอบบาง Derpa derma ตอบโจทย์ใหญ่ในชีวิตของตัวเองอย่างไร “สำหรับกุ๊กแล้วลูกมาอันดับหนึ่ง เหตุผลที่เริ่มทำธุรกิจนี้เพราะต้องการมีเวลาให้กับลูกมากขึ้นค่ะ เลือกธุรกิจสกินแคร์เพราะสนใจการดูแลผิวมานาน แล้วลูกเองมีปัญหาผิวแห้ง พอใช้แล้วทั้งคุณพ่อและลูกผิวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จึงมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของเราค่ะ” คีย์เวิร์ดในการเลี้ยงลูกของคุณกุ๊ก “ให้ความสำคัญกับทัศนคติในการใช้ชีวิต อยากให้ลูกมีทัศนคติที่ดีและมีทักษะต่าง  ๆ ที่หุ่นยนต์จะมาแทนที่ไม่ได้ และอีกเรื่องที่สำคัญก็คือการปรับตัวให้ทันโลก”

Read more