Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tag: น้ำร้อนลวก

child Scald

ช่วยด้วย…!!! ลูกถูกน้ำร้อนลวก

เมื่อลูกวัยซนเคลื่อนไหวได้คล่อง สิ่งแรกที่ต้องระวัง คือ อุบัติเหตุที่เกิดจากการสำรวจหยิบจับ เช่น ดึงกระติกน้ำร้อนจนหก แล้วลูกถูกน้ำร้อนลวกเป็นแผลพุพอง จะดูแลรักษาและป้องกันอย่างไร เรื่องนี้คุณแม่ต้องรู้ค่ะ

Read more