ถึงแม้การออกกำลังกายจะดีกับลูกในทุกด้าน ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย อารมณ์แจ่มใส แต่ก็มีข้อควรระวังดังนี้ค่ะ

1.ควรวอร์มหรืออบอุ่นร่างกายก่อนทุกครั้ง ก่อนและหลังออกกำลังกาย

2.ถ้าลูกเป็นไข้ มีอาการตัวร้อน ห้ามออกกำลังกาย ถึงแม้จะมีไข้เพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรให้เด็กเล่นหรือทำกิจกรรมที่ต้องใช้แรงที่มีการทำงานของกล้ามเนื้อมาก

3.ภาวะขาดน้ำในร่างกาย เด็กที่มีอาการถ่ายเหลว หรืออาเจียนมาก ๆ มีอาการอ่อนเพลีย ควรงดการเล่นที่ออกแรงเคลื่อนไหวร่างกายมากเกินไป

4.ให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ เพราะเด็กมักจะไม่ใสใจในความปลอดภัย

5.ออกกำลังกายในอากาศที่เหมาะสม ควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในขณะที่อากาศร้อน มีแสงแดดจัด หรือถ้ามีการออกกำลังกายก็ควรมีน้ำดื่มให้เพียงพอสำหรับความต้องการของเด็ก