การออกกำลังกายดีต่อทั้งผู้ใหญ่และเด็ก โดยเฉพาะเด็กอ้วนหรือมีน้ำหนักเกินค่ะ  มาดูกันว่าประโยชน์ของการออกกำลังกายในวัยกำลังเจริญเติบโตมีอะไรบ้าง  

  1. เพิ่มการสร้างมวลกระดูก ทำให้กระดูกเจริญเติบโต ซึ่งมีผลต่อความสูง
  2. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ พัฒนาระบบประสาทสั่งการการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับการทำงานของกล้ามเนื้อ
  3. ทำให้ระบบหัวใจ และหลอดเลือดแข็งแรงขึ้น
  4. เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมน้ำหนักตัว
  5. ช่วยส่งเสริมสุขภาพกายใจให้แข็งแรง การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายกับ พ่อ แม่ เพื่อนๆ เด็กในวัยเดียว หรือวัยใกล้เคียงกัน จะทำให้เด็กเกิดความสนุกสนาน เพราะได้มีสังคม อารมณ์แจ่มใส มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก