Warning: Undefined array key "action" in /var/www/wp-content/themes/kicker-child/functions.php on line 2
หลักการเลือกหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กเล็กและเด็กโต
X

หลักการเลือกหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กเล็กและเด็กโต

การสวมหน้ากากอนามัยในเด็ก (Mask for Children) ในยุคที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสที่เป็นอันตราย การสวมหน้าการอนามัยในเด็กจัดเป็นวิธีมาตรฐานที่ช่วยลดการกระจายของเชื้อโรค

กุล่มเด็กทารกแรกเกิด และเด็กเล็กจัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องให้ความสำคัญในการป้องกันเป็นพิเศษ แต่ด้วยสรีระของทางเดินหายใจและกลไกการหายใจที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ คุณพ่อคุณแม่ควรเลือกหน้ากากอนามัยให้เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็กค่ะ

เด็กแรกเกิด – 1 ปี

หากไม่จำเป็น ไม่ควรสวมหน้ากากอนามัยให้เด็กช่วงนี้ เนื่องด้วยระบบหายใจที่ไม่แข็งแรงพอ การใช้หน้ากากอนามัย เด็กน้อยอาจอยู่ในความเสี่ยงกับภาวะคาร์บอนไดออกไซด์คั่งเกิดอันตรายต่อระบบประสาทของเบบี๋ได้ ยิ่งวัสดุพลาสติกบังหน้าเบบี๋ (Face Shield) ไม่ควรนำมาใช้อย่างยิ่ง เพราะความคมของพลาสติกอาจบาดใบหน้าหรือดวงตาเด็กได้  ยิ่งมีเชือกหรือสายรัดใดๆ ก็ไม่ควรค่ะ เพราะอาจมีโอกาสสุ่มเสี่ยงสายพันรอบคอเบบี๋ ทำให้ขาดอากาศหายใจได้

ดูแลอย่างไร : เน้น เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร งดการหอมแก้ม หรือสัมผัสใกล้ชิดกับเด็กโดยไม่จำเป็น ในกรณีที่ต้องออกนอกบ้าน ผู้ปกครองควรอุ้มเด็กแนบกับอก หรือใส่รถเข็นที่มีผ้าคลุมปิด

เด็กอายุ 1 – 2 ปี

ยังเป็นวัยที่ไม่ควรพาไปยังชุมชนนัก และไม่ควรใส่หน้ากากเป็นเวลานาน  แต่หากต้องออกนอกบ้าน คุณพ่อคุณแม่ควรเลือกหน้ากากที่มีการระบายอากาศที่ดี หายใจสะดวก พอดีกับใบหน้า เพราะเด็กในช่วงวัยนี้ เป็นวัยที่สามารถดึง ถอดออกเองได้ หากเค้ารู้สึกไม่สบายหน้า

เด็กที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป

เป็นวัยที่ฝึกการใส่หน้ากาก และ ฝึกความจำเป็นในการใส่หน้ากากได้ แต่คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลการใช้หน้ากากอย่างใกล้ชิด สำคัญคือควรเลือกหนัากากที่พอดี และใส่สบาย เพื่อลูกจะไม่รู้สึกอึดอัด และดึงออก

Mother & Care:
Related Post