ฟังคุณฉัตรชนก ดุลย์รัตน์ ผู้ดูแลบ้านอาจารย์ฝรั่ง เล่าถึงเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากเคยเป็นบ้านพักของศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี บุคคลผู้มีความสำคัญทางศิลปะของเมืองไทย

ปัจจุบันบ้านอาจารย์ฝรั่ง อาคารสีเหลืองสไตล์นีโอเรอเนสซองต์กลิ่นอายโกธิค ชั้นล่างเป็นบริเวณของร้านกาแฟ Craftman ในบรรยากาศอาคาร และชั้น 2 เป็นสถานที่แสดงงานศิลปะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนเพื่อให้ทุก ๆ คนรวมทั้งเด็ก ๆ ได้มีโอกาสซึมซับความงามของศิลปะไทยและสากล