X

Family Talk EP 1 ลูกเข้าใจอย่างไร เมื่อพ่อแม่แยกทางกัน

Family Talk EP.1 : มือที่ 3 แทรกเข้ามาในครอบครัว วิเคราะห์ผลกระทบ การรับมือ และ แนวทางแก้ไข อย่างไร

ดำเนินรายการโดย ดร. นิโลบล นาคะเลิศกวี (ดร.โต๊ก)
ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาประจำรายการ ดร. เนตรปรียา ชุมไชโย (ดร.เคท(ครูเคท))

#FamilyTalk #MotherandCare #จิตวิทยาครอบครัว #เมื่อพ่อแม่แยกทางกัน

Categories: Family Talk VDO
Mother&Care:
Related Post