คุณแม่หลายท่านอาจมีสัตว์เลี้ยงไว้เป็นเพื่อนคลายเหงาก่อนตั้งครรภ์อยู่แล้ว เมื่อตั้งครรภ์สิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือสุขอนามัยและความปลอดภัย

คุณแม่ควรทราบหากมีสัตว์เลี้ยงในบ้าน

1.ควรเช็คและดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงให้แข็งแรง พาไปรับวัคซีน ป้องกันการนำโรคต่าง ๆ หลายชนิดมาสู่แม่ท้องและลูก บางโรคอันตรายถึงชีวิต

2.ควรแยกสัตว์ให้อยู่เป็นสัดส่วนอย่างเหมาะสม อาจมีที่กั้นคอกสุนัข กรง หรือพื้นที่ของสัตว์เลี้ยง และอยู่ในพื้นที่โล่งมีอากาศถ่ายเท

3.หากเลี้ยงสุนัขหรือแมวขนยาว ควรพาสุนัขหรือแมวไปตัดขนให้สั้น

4.ทำความสะอาดบ้านอยู่เสมอ เพื่อป้องกันเชื้อโรคจากสัตว์เลี้ยง

5.หมั่นอาบน้ำทำความสะอาดสัตว์เลี้ยงเสมอ

6.ป้องกันสัตว์เลี้ยงไม่ให้มีการรับเชื้อโรคโดยไม่ให้ไล่จับหนู ไม่ให้กินอาหารที่เป็นเนื้อสด และระมัดระวังไม่ให้สัตว์เลี้ยงไปคลุกคลีกับสัตว์นอกบ้าน เพราะอาจติดเชื้อโรคมา

7.การเลี้ยงปลาหรือเต่าในอ่างน้ำหรือโหลแก้ว ต้องหมั่นทำความสะอาดและเปลี่ยนน้ำบ่อยๆ

8.นกหรือสัตว์ปีก อาจนำเชื้อโรค มาสู่คุณแม่ได้ ต้องดูแลและใส่ใจเรื่องของความสะอาดเป็นพิเศษ

9.เมื่อสัมผัสหรือโดนน้ำลายของสัตว์เลี้ยง ต้องล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง

10.แยกห้องนอนกับสัตว์เลี้ยง และไม่คลุกคลีกับสัตว์เลี้ยงมากนักในขณะที่ตั้งท้อง