X

ทำไม เบบี๋ชอบนิทานเรื่องเดิมๆ

สังเกตไหมคะ ลูกน้อยมักถูกอกถูกใจ อยากให้คุณเล่านิทานเรื่องเดิมๆ ข้อเท็จจริงและข้อดีเรื่องนี้มีอยู่หลายข้อทีเดียว เตรียมพบคำตอบในเรื่องนี้กันค่ะ

สังเกตไหมคะ ลูกน้อยมักถูกอกถูกใจ อยากให้คุณเล่านิทานเรื่องเดิมๆ ข้อเท็จจริงและข้อดีเรื่องนี้มีอยู่หลายข้อทีเดียว เตรียมพบคำตอบในเรื่องนี้กันค่ะ

สมองสั่งการให้จดจำ

• การทำงานของสมองเกิดขึ้นจากการส่งต่อข้อมูลระหว่างเซลล์สมองผ่านทางช่องว่างเล็กๆ โดยเชื่อมต่อสัญญาณทุกครั้งที่สมองทำงาน การเชื่อมต่อสัญญาณจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ส่วนที่ไม่ได้ถูกใช้งานการเชื่อมต่อสัญญาณจะถูกยกเลิก ประเด็นคือ การใช้งานที่ต่อเนื่องมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของสมอง เช่น ช่วงที่ลูกฝึกการทรงตัวยืนขึ้นแล้วค่อยๆ ก้าวเดิน คุณรู้หรือไม่ แต่ละครั้งที่ทรงตัวยืนขึ้น ไม่เพียงแต่บริหารกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ การเชื่อมต่อของสัญญาณที่สมองมากขึ้น สมองส่วนควบคุมการทรงตัวทำงานมากขึ้น จนนำไปสู่การเดินในลำดับต่อไป และเมื่อฝึกฝนทำได้ดีแล้วก็จะหันความสนใจไปทำอย่างอื่น

ดังนั้น การที่คุณนำนิทานมาเป็นเครื่องมือ เล่าในสิ่งที่ลูกต้องการฟัง (เรื่องเดิม) เป็นการกระตุ้นระบบการทำงานของสมอง เกิดการจดจำ เรียนรู้ที่ดี และยังสามารถต่อยอดทักษะในหลายๆ มิติ เช่น ทักษะทางภาษา การสังเกต ความคิด การวิเคราะห์ เป็นต้น จะเรียกว่า นิทานเป็นอาหารสมองของลูกก็ว่าได้

ความสุขฝังใจเด็ก

นิทานเป็นกิจกรรมโปรดที่ทำให้รู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน และผ่อนคลายอารมณ์โดยธรรมชาติของเด็กๆ อยู่แล้ว แต่ยังไม่หมดแค่นี้ ยังมีข้อดีอื่นๆ ที่แฝงอยู่ในนิทาน โดยที่คุณและเด็กๆ อาจไม่รู้ตัว

• เนื้อหาในนิทานที่แทรกเรื่องราวเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมทำให้เด็กเรียนรู้ได้

• ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษาที่ดีในอนาคต

• โดยเฉพาะทักษะการฟัง การพูด การกล้าแสดงออก การคิดและจินตนาการที่กว้างไกล

• นิทานมีอิทธิพลต่อเด็กปฐมวัย เพราะสามารถสร้างความเชื่อ ศรัทธาและพร้อมที่จะปฏิบัติตนตามบทบาทของตัวละครนั้นๆ

• ลูกๆ รับรู้ถึงความรู้สึกว่าได้รับความรัก ความอบอุ่น จากพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ที่เล่านิทานให้ฟัง

• เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านที่ดีได้

• ช่วยเสริมพัฒนาการสำคัญแต่ละด้าน เช่น ร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญามีข้อดีเช่นนี้แล้วจะรออะไรล่ะคะคุณแม่

Mother&Care:
Related Post