คุณพ่อชาวอเมริกันได้ถ่ายคลิปวีดิโอการถอนฟันน้ำนมหลากหลายแบบ โดยนำไหมขัดฟันผูกกับฟันน้ำนมที่โยกจนใกล้หลุด ซึ่งชวนให้เด็กๆ เสียวทุกทีที่จะถอนออก  

ด้วยวิธีการที่หลากหลายทำให้ฟันหลุดอย่างรวดเร็ว ทั้งผูกกับหิน ผูกกับจักรยาน ลูกธนู ฯลฯ เป็นวิธีที่สร้างสรรค์ที่สนุกและทำให้เด็กๆ กลัวน้อยลง