รู้หรือไม่ว่า วัคซีนช่วยชีวิตคนทั่วโลก 5 คนในทุกหนึ่งนาที ดังนั้น เด็กไทยทุกคนควรได้รับวัคซีนพื้นฐาน ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันโรคที่สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยปี 2562 ได้กำหนดไว้ โดยปัจจุบันนี้มีวัคซีนรวม 6 โรค เด็กทารกสามารถฉีดวัคซีนในช่วงอายุ 2-4-6 เดือน เพื่อสร้างภูมิต้านทานที่ดีและช่วยส่งเสริมพัฒนาการทำให้ลูกรักเจริญเติบโตสมวัย

โดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยปี 2562 ได้กำหนดวัคซีนที่แต่ละช่วงอายุต้องได้รับ แตกต่างกันไป เช่น ทารกแรกเกิด จำเป็นต้นได้รับวัคซีน บีซีจี (BCG) และตับอักเสบบี (HB1)

  • สำหรับทารก 1 เดือน เฉพาะรายที่เกิดจากมารดาที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบีต้องได้รับ วัคซีนตับอักเสบบี (HB2)
  • ส่วนทารกวัย 2 เดือน จำเป็นต้องได้วัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี (DTP-HB1) และและโปลิโอชนิดหยอด (OPV1)
  • ส่วนทารกวัย 4 เดือน วัคซีนจำเป็นคือ คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี (DTP-HB2) และโปลิโอชนิดหยอด (OPV2) และโปลิโอชนิดฉีด (IPV) 1 เข็ม
  • ส่วนทารกอายุ 6 เดือน วัคซีนจำเป็นคือ คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ตับอักเสบบี (DTP-HB3) และโปลิโอชนิดหยอด (OPV3)

สำหรับวัคซีนรวม 6 โรคช่วยป้องกันมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบที่ต้องผสม และแบบพร้อมฉีด ซึ่งแบบพร้อมฉีดนี้สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเตรียมฉีดวัคซีนได้  และสำหรับโรค 6 ชนิดที่วัคซีนรวม 6 โรคช่วยป้องกันได้นั้น ได้แก่ 

  • โรคคอตีบ เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจากเชื้อแบคทีเรีย ติดต่อได้จากการไอ จาม สัมผัสกัน ทำให้เกิดการติดเชื้อที่คอและจมูก อวัยวะในลำคอบวม หายใจลำบาก กล้ามเนื้ออักเสบ ส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตจากการอุดกั้นของทางเดินหายใจส่วนบนหรือกล้ามเนื้อหัวใจถูกทำลาย 
  • โรคบาดทะยัก เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล เชื้อจะปล่อยสารพิษออกมาทำลายระบบประสาท ทำให้มีอาการชักกระตุก ขากรรไกรแข็ง เจ็บปวดกล้ามเนื้อ พบได้ในเด็กแรกเกิด เช่น แผลอักเสบจากสะดือที่ไม่สะอาด ทำให้ติดเชื้อและเสียชีวิตได้
  • โรคไอกรน เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียทำให้มีอาการไออย่างรุนแรงหรือไอเป็นชุดติดต่อกันจนทำให้หายใจไม่ทัน ในเด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ขวบ อาการจะรุนแรงโดยอาจจะมีอาการไอจนหยุดหายใจ ชักในเด็กโต และในผู้ใหญ่อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนทางสมองและเสียชีวิตได้ ในปัจจุบันพบกลุ่มเด็กโตและผู้ใหญ่มีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น 
  • โรคตับอักเสบบี เป็นโรคติดต่อได้ง่ายจากแม่สู่ลูก หรือติดต่อจากเลือดและสารคัดหลั่ง เด็กได้รับเชื้ออาจเป็นพาหะสามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่น ทำให้เกิดโรคตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง ตับวายและเกิดมะเร็งตับในที่สุด
  • โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เป็นโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจากแบคทีเรียฮีโมฟิลุส อินฟลูเอนซ่า ชนิดบี หรือเชื้อฮีบติดต่อผ่านการสัมผัส ไอ จาม มักเกิดในเด็กเล็ก 2 เดือน ถึง 5 ปี ทำให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ติดเชื้อในกระแสเลือด ปอดอักเสบ ข้ออักเสบ และหูชั้นกลางอักเสบ 
  • โรคโปลิโอ เกิดจากเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย โดยการรับประทานอาหาร หรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อน ทำให้ประสาทไขสันหลังส่วนที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อสูญเสียหน้าที่ ส่งผลทำให้กล้ามเนื้อแขนขาลีบอ่อนแรง เป็นอัมพาต หากรุนแรงอาจทำลายประสาทกล้ามเนื้อที่บังคับการหายใจ ทำให้หายใจไม่ออกและเสียชีวิต

ผลข้างเคียงใดหลังฉีดวัคซีนรวม 6 โรค

หลังจากฉีดวัคซีนลูกน้อยอาจร้องไห้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะสงบลงในเวลาไม่นาน ด้วยการให้นมหรือการกอด ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่พ่อแม่ต้องกังวล ผลข้างเคียงที่พบในรายงานบ่อยที่สุด ได้แก่ งอแง ปวดและแดงบริเวณที่ฉีด เด็กส่วนใหญ่ไม่มีปฏิกิริยาอื่นๆ อย่างไรก็ตาม หากมีข้อกังวัลใดๆ หรือผลข้างเคียงยังคงอยู่ โปรดปรึกษาแพทย์

ประโยชน์การฉีดวัคซีนรวม 6 โรค 

ฉีดวัคซีนรวม 6 โรคนั้นมีประโยชน์หลายประการ นอกจากจะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของลูกน้อยให้แข็งแรงขึ้นในช่วงวัยที่เสี่ยงที่สุดต่อการได้รับผลกระทบร้ายแรงจากการติดเชื้อบางชนิดแล้วนั้น ยังช่วยลดจำนวนครั้งที่ลูกน้อยต้องได้รับวัคซีน ทำให้ลูกน้อยเกิดความกลัวน้อยลง เพราะเหลือเพียง 3 เข็ม จากเดิม 5-9 เข็มในขวบปีแรก รวมทั้งเพิ่มโอกาสให้ลูกน้อยได้รับวัคซีนครบทุกชนิดมากกว่าการแยกฉีด ปลอดภัยมากกว่าเพราะอยู่ในรูปแบบของเหลวพร้อมฉีดและดีต่อคุณพ่อคุณแม่ เพราะช่วยลดความสับสนหากลูกน้อยต้องฉีดวัคซีนหลายเข็ม

 SPTH.CORP.19.08.0256a (10/19)

Tag: วัคซีน, วัคซีนรวม, การฉีดวัคซีน, วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ, วัคซีนโรคฮิบ, HIB, โรคไอกรน, วัคซีนบาดทะยัก,โรคโปลิโอ, โรคคอตีบ, โรคตับอักเสบบี
Meta Title: 6 โรคติดเชื้อในเด็กไทยปี 2562 ป้องกันได้ด้วยวัคซีนเข็มเดียว
Meta Description: 6 โรคติดเชื้อในเด็กไทยปี 2562 ป้องกันได้ด้วยวัคซีนเข็มเดียว
Meta Keywords: วัคซีน, วัคซีนรวม, การฉีดวัคซีน, วัคซีนป้องกันโรค, วัคซีนเด็กทารก, วัคซีนจำเป็นสำหรับลูกรัก,วัคซีนจำเป็นสำหรับเด็ก