คุณพ่อคุณแม่เป็นต้นแบบในการฝึกลูกตั้งแต่เล็กให้เขารู้จักรักการออมค่ะ ทำไมต้นแบบที่ดีจึงสำคัญ นั่นก็เพราะเด็กซึมซับพฤติกรรมและทำตามได้ดีกว่าการอบรมสั่งสอนด้วยคำพูด ขอแนะนำเคล็ดลับง่าย ๆ ในการสอนการออมให้ลูก 5 ข้อค่ะ

1.คุณแม่เองต้องใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล ไม่ชอปฯ เยอะให้ลูกเห็นนะคะ

2.เป็นตัวอย่างการใช้อย่างคุ้มค่า เช่น ไม่กินเหลือทิ้ง เมื่อใช้ไฟเสร็จแล้วปิดทุกครั้ง ใช้น้ำอย่างประหยัด สอนให้ลูกดูแลรักษาของเล่นหรือของใช้ของเขาเอง ฯลฯ อธิบายให้ลูกฟังเพื่ปลูกฝังความคิดให้เขาด้วยค่ะ

3.พาลูกไปซื้อของ ชวนลูกดูคุณแม่จดรายการของที่จะซื้อ แล้วพยายามซื้อตามรายการ ตั้งงบ เวลาซื้อเปรียบเทียบราคากับคุณภาพ คุณพ่อคุณแม่พูดคุยกันเองหรือเล่าให้ลูกฟังก็ได้ค่ะ

4.หากระปุกออมสินให้ลูกหยอดตั้งแต่เล็ก ชวนนับเงินเมื่อเต็มกระปุก พาลูกไปฝากเงินที่ธนาคาร

5.ถ้าลูกอยากได้ของเล่นราคาแพง ชวนเขาเก็บเงินส่วนหนึ่งอีกส่วนคุณพ่อคุณแม่ช่วยออก ถ้าลูกพยายามเก็บก็อาจให้เพิ่มเป็นรางวัลกระตุ้นให้เขาออม การเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เล็กจะเป็นการปูพื้นฐานวินัยการออมให้กับลูกค่ะ