จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณตวาดลูกๆ แทนที่จะสอนดีๆ เมื่อคุณพบพฤติกรรมที่ไม่ดีของลูกๆ หรือไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ในขณะนั้น

การตวาดจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูก 

งานวิจัยจากมหาวิทยาลัย พิตส์เบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา เผยว่า การตวาดลูกแทนที่จะสอนดีๆ จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเด็กๆ ที่ถูกตวาดมักจะแสดงออกถึงความโกรธ ความก้าวร้าว การเห็นคุณค่าในตัวเองต่ำ และมีแนวโน้มที่จะมีอาการซึมเศร้า
การตวาดมีผลเทียบเท่าการลงโทษด้วยการตี

การตวาด ตะโกนมีผลทางอารมณ์ไม่ต่างกับการลงโทษทางกายภาพเลย คุณไม่สามารถที่จะคาดหวังให้ลูกๆ ประพฤติตัวให้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ของตัวเองก่อน

ปล่อยเด็กๆ อยู่ตามลำพัง หากยังควบคุมอารมณ์ไม่ได้ 

แม้แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ตะโกน โดยหากคุณรู้สึกว่ากำลังควบคุมตัวเองไม่ได้ ให้ปล่อยเด็กๆ อยู่ตามลำพังสัก 2 – 3 นาที
ให้อภัยตัวเองกับพฤติกรรมของลูก

พฤติกรรมไม่ดีที่ลูกของคุณทำ อย่านำมาทำให้ตัวเองรู้สึกผิดพลาดไปซะทั้งหมด ให้คุณให้อภัยตัวเองบ้าง เรียนรู้จากความผิดพลาด
อย่าลืมว่าความสัมพันธ์ของคุณกับลูก มีผลอย่างมากในการอบรมสั่งสอนลูก ถ้าเราอยากให้ลูกๆ เป็นเด็กที่ มีสุขภาพจิตที่ดี ให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง จะเป็นทางออกที่ดีที่สุด