หากสงสัยว่าลูกจะเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าลองสังเกตอาการดูค่ะ

อาการของเด็กสมาธิสั้น ตามเกณฑ์วินิจฉัยของ DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)

1.อาการขาดสมาธิ

 • ไม่สามารถทำงานที่ครูหรือพ่อแม่สั่งจนสำเร็จ
 • ขาดสมาธิในขณะทำงานหรือทำกิจกรรมอื่น
 • ดูเหมือนไม่ค่อยฟังเวลาพูดด้วย
 • ไม่สามารถตั้งใจฟังและเก็บรายละเอียดได้ ทำให้ทำงานผิดพลาดบ่อยๆ
 • ไม่ค่อยเป็นระเบียบ
 • พยายามหลีกเลี่ยงงานที่ต้องใช้ความคิดหรือสมาธิ
 • วอกแวกง่าย
 • ทำของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ที่จำเป็นหายอยู่บ่อยๆ
 • ขี้ลืม

2. อาการซน อยู่ไม่นิ่ง และอาการหุนหันพลันแล่น

 • ยุกยิก อยู่ไม่สุข
 • นั่งไม่ติดที่ ลุกเดินบ่อยๆ
 • ชอบวิ่ง ปีนป่าย
 • เล่นเสียงดัง
 • ตื่นตัวตลอดเวลา
 • พูดมาก
 • พูดโพล่งโดยยังฟังไม่จบ
 • รอคอยไม่เป็น
 • มักจะขัดจังหวะหรือแทรกเวลาผู้อื่นพูด

หากมีอาการในข้อ 1 หรือ 2 มากกว่า 6 อาการขึ้นไป โดยที่อาการเกิดก่อนอายุ 12 ปี  ซึ่งอาจมีลักษณะเด่นเฉพาะ 1 หรือข้อ 2 หรือทั้งสองข้อ มีโอกาสที่จะเป็นโรคสมาธิสั้นได้ค่ะ

ข้อมูลจาก : พญ.กุลนิดา เต็มชวาลา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลนครธน

Mother & Care Free Mag VOL.11 NO.127