Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tag: นิทาน

เด็ก กับ นิทาน

ทำไม เบบี๋ชอบนิทานเรื่องเดิมๆ

สังเกตไหมคะ ลูกน้อยมักถูกอกถูกใจ อยากให้คุณเล่านิทานเรื่องเดิมๆ ข้อเท็จจริงและข้อดีเรื่องนี้มีอยู่หลายข้อทีเดียว เตรียมพบคำตอบในเรื่องนี้กันค่ะ

Read more