Warning: Undefined array key "action" in /var/www/wp-content/themes/kicker-child/functions.php on line 2
นักเรียน | motherandcare
X

นักเรียน

ร.ร.แคนาดาจัดพื้นที่ห้องโถงให้นักเรียนกระโดดโลดเต้น ฝึกประสาทสัมผัสและสมาธิ

โรงเรียนประถมโรแลนด์ ในรัฐแมนิโทบา แคนาดา มีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้เคลื่อนไหวระหว่างเดินไปเข้าชั้นเรียน โดยใช้แผนกิจกรรมหลากสีสันบนพื้นและผนังของทางเดินอาคารเรียน ที่จะช่วยให้เด็กได้กระโดด คลาน และเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ในร่างกายตามห้องโถง มีมีป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ… Read More

รถโรงเรียนในสิงคโปร์มีคาร์ซีทด้วยนะ

ในหลายประเทศทั่วโลกมีกฎหมายบังคับใช้คาร์ซีทเพื่อดูแลความปลอดภัยของเด็กหากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์สำหรับประเทศสิงคโปร์กฎหมายกำหนดว่าเด็กที่มีความสูงน้อยกว่า 135 ซ.ม.แล้วไม่นั่งคาร์ซีทขณะเดินทางบนท้องถนนถือว่าผู้ใหญ่ที่ดูแลฝ่าฝืนต่อข้อบังคับของกฎหมาย มีความผิดค่พ คาร์ซีทในรถโรงเรียนนานาชาติ ที่น่าทึ่งก็คือนอกจากในรถยนต์แล้ว รถรับส่งของโรงเรียนในประเทศสิงคโปร์ก็มีการใช้คาร์ซีทด้วย ถ้าไม่ได้เห็นภาพเราอาจจะนึกไม่ออกว่าคาร์ซีทแต่ละที่นั่งมีขนาดใหญ่ จะนำไปติดตั้งในรถโรงเรียนให้ครบตามจำนวนเด็กได้อย่างไร ราคาของคาร์ซีทใช่ว่าจะถูก โรงเรียนจะยอมทุ่มทุนเชียวหรือ… Read More

6 เหตุผล ที่เด็กญี่ปุ่น เดินไปโรงเรียนโดยไม่มีผู้ปกครองไปส่ง

ที่ประเทศญี่ปุ่น เด็กนักเรียนเกือบทุกคนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาขึ้นไป มักจะเดินทางไปโรงเรียนเอง ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนของโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่เรียนโรงเรียนรัฐบาล ซึ่งเด็กส่วนใหญ่ของประเทศ ต้องเดินไปกลับโรงเรียนเอง แม้ว่าวันที่มีการเรียนการสอนจะเป็นวันที่ฝนตกหนัก หรือหิมะตก ในเมืองใหญ่อย่างกรุงโตเกียว แม้ว่าหลายครอบครัวจะมีรถยนต์… Read More