Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Tag: ครูเคท

Family Talk ep10

เทคนิคสอนลูก ให้มีมารยาท

ศิลปะการชมลูก และ จูงใจลูก หลายๆ บ้านเหมือนกันค่ะที่เป็นประเภท พ่อแม่ปากหนัก ชมลูกยากโดยเฉพาะเวลาจะชมลูกต่อหน้าบุคคลอื่น มันจะชม และ กด

Read more

Family Talk Money Kids

เด็กกับวัตถุนิยม ค่านิยม

ศิลปะการชมลูก และ จูงใจลูก หลายๆ บ้านเหมือนกันค่ะที่เป็นประเภท พ่อแม่ปากหนัก ชมลูกยากโดยเฉพาะเวลาจะชมลูกต่อหน้าบุคคลอื่น มันจะชม และ กด

Read more

family talk

ศิลปะการชมลูก และ จูงใจลูก

ศิลปะการชมลูก และ จูงใจลูก หลายๆ บ้านเหมือนกันค่ะที่เป็นประเภท พ่อแม่ปากหนัก ชมลูกยากโดยเฉพาะเวลาจะชมลูกต่อหน้าบุคคลอื่น มันจะชม และ กด

Read more

Family Talk EP 1

Family Talk EP 1 ลูกเข้าใจอย่างไร เมื่อพ่อแม่แยกทางกัน

Family Talk EP.1 : มือที่ 3 แทรกเข้ามาในครอบครัว วิเคราะห์ผลกระทบ การรับมือ และ แนวทางแก้ไข อย่างไร ดำเนินรายการโดย ดร. นิโลบล นาคะเลิศกวี (ดร.โต๊ก) ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาประจำรายการ ดร. เนตรปรียา ชุมไชโย (ดร.เคท(ครูเคท)) #FamilyTalk #MotherandCare #จิตวิทยาครอบครัว #เมื่อพ่อแม่แยกทางกัน

Read more