การดูแลลูกให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยจะช่วยสร้างความฉลาดให้ลูกได้ค่ะ

เพราะสมองของลูกพร้อมเปิดรับการเรียนรู้ ถ้าลูกรู้สึกไม่ปลอดภัยจะเกิดความกลัว สมองไม่พร้อมเรียนรู้ ความเครียดกังวล ประสบการณ์ด้านลบ การเจ็บตัวหรือบาดเจ็บบ่อย ทำให้ทารกไม่สามารถไว้วางใจในสิ่งแวดล้อมรอบตัว การเรียนรู้ก็จะมีอุปสรรคขัดขวาง เช่นเดียวกับผู้ใหญ่เวลาเกิดความกลัวหรือกังวลสมองก็จะไม่เกิดการเรียนรู้เพราะถูกนำไปใช้เพื่อการปกป้องตัวเองให้ปลอดภัยก่อน

เมื่อรู้สึกปลอดภัยทารกก็จะมีความสุข เมื่อมีความสุขแล้วสมองของลูกจะเปิดรับการเรียนรู้ง่าย สติปัญญาความเฉลียวฉลาดของลูกจึงพัฒนาได้ดีค่ะ

ความสุขของทารกค่อนข้างเรียบง่าย ได้กินอิ่มได้นอนหลับสบาย สบายตัวไม่เปียกแฉะอยู่กับอึฉี่นาน ๆ ได้รับความรักความอบอุ่น ไม่มีอะไรมารบกวนให้เขารู้สึกไม่สบายตัวไม่สบายใจ รวมทั้งความปลอดภัยด้วยค่ะ