RSV เป็นชื่อย่อของ Respiratory Syncytial Virus เชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจ มักพบระบาดในช่วงหน้าฝนหรือช่วงที่มีอากาศชื้นค่ะ

RSV กับไข้หวัดมีอาการค่อนข้างคล้ายกัน เมื่อป่วยลูกจะมีอาการไข้ ไอ และน้ำมูก แต่ปริมาณของเสมหะและน้ำมูกมีปริมาณมาก ทำให้เกิดการเหนื่อยหอบได้จากเสมหะและอาจมีการติดเชื้อในปอดหรือปอดติดเชื้อ เด็กอายุน้อยกว่า 5 ขวบมีโอกาสติดเชื้อ RSV ได้ง่าย และเด็กเล็กมีโอกาสมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อ

ควรพาลูกพบคุณหมอถ้าลูกมีไข้สูง ไอมีเสมหะมาก ๆ หายใจครืดคราด หายใจมีอกบุ๋ม หายใจเร็วหรือแรงกว่าปกติ หรืออาการตัวเขียว

ถ้าอาการไม่หนักหนาถึงกับนอนโรงพยาบาล ก็รักษาไปตามอาการค่ะ มีไข้คุณหมอจะให้ยาลดไข้ คุณแม่คอยเช็ดตัวเป็นระยะเพื่อป้องกันไข้สูงและอาการชัก ถ้ามีอาการไอทานยาแก้ไอตามแพทย์สั่ง รับประทานอาหารถูกสุขลักษณะ เป็นอาการอ่อน ๆ หลีกเลี่ยงของทอดของมันที่จะกระตุ้นให้เกิดอาการไอ ดื่มน้ำอุ่น ๆ หลีกเลี่ยงของเย็น เพื่อลดการระคายคอและละลายเสมหะให้น้อยลง

วิธีป้องกัน

ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค RSV วิธีการป้องกันเท่าที่ทำได้ในเวลานี้คือการหลีกเลี่ยงไม่ให้ลูกใกล้ชิดกับผู้ป่วย ถ้าคุณพ่อคุณแม่ป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ หลีกเลี่ยงการพาลูกไปที่ชุมชน หรือบริเวณที่มีคนมาก ๆ หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ทั้งคุณลูกและคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ

ข้อมูลจาก : พญ.ศุภธิดา ตันศิริ กุมารแพทย์ โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์