การเล่นสำหรับเด็กแล้วมีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะ เพราะพัฒนาการทั้งทางร่างกายจิตใจและสติปัญญาของลูกล้วนผ่านการเล่นของเขา

เด็กต้องการความรักความเอาใจใส่ คุณพ่อคุณแม่สามารถเล่นกับลูกได้ตั้งแต่แรกเกิด การเล่นกับลูกบ่อย ๆ จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้านต่าง ๆ หลายด้าน

คุณพ่อคุณแม่เล่นกับลูกด้วยวิธีการเล่นแบบง่าย ๆ เช่น ยิ้มให้ลูก พูดคุย เล่นจ๊ะเอ๋ อุ้มเล่านิทาน ร้องเพลงให้ลูกฟัง หรือหาของเล่นที่เหมาะสมกับวัยมาเล่นกับเขา

1.พัฒนาการทางสายตา เด็กเล็กแรกเกิดมองเห็นแค่ระยะสั้น การเห็นใบหน้าแม่ใกล้ชิดลูกจะได้ฝึกสายตา

2.กระตุ้นพัฒนาการทางร่างกาย มือลูกได้จับคว้า แขนขาเคลื่อนไหวขณะเล่น

3.ช่วยพัฒนาการด้านสติปัญญาและอารมณ์ ขณะเล่นลูกกำลังฝึกฝนการใช้ความคิดและเหตุผล และเมื่อลูกสนุกเขาจะเป็นเด็กอารมณ์ดีมีความสุขสมองพร้อมเรียนรู้

4.ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก เกิดความรักความผูกพันใกล้ชิด

5.ช่วยกระตุ้นความจำ จดจำใบหน้าคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัว จดจำสิ่งของได้

6.กระตุ้นพัฒนาการด้านภาษา คุณพ่อคุณแม่ที่พูดคุยกับลูกบ่อยลูกจะเรียนรู้ด้านภาษาได้เร็ว เพิ่มคำศัพท์ได้มาก

7.กระตุ้นพัฒนาการทางสังคม ลูกเรียนรู้ว่าจะแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบแบบไหนกับคนอื่น

ดูลูกอารมณ์ลูกสักนิดว่าเขาพร้อมมั้ย ถ้าพร้อมหน้าตาลูกจะสดใสคึกคัก ถ้าง่วงเหนื่อยหรืออารมณ์ไม่ดีควรให้เขาพักหรือปลอบโยน อารมณ์ดีค่อยชวนเขาเล่นค่ะ