ไวซ์ไซท์ได้ทำการเก็บข้อมูลโซเชียลผ่านเครื่องมือ ZOCIAL EYE ในช่วงวันที่ 1-20 มีนาคม 2564 ภายหลังจากรัฐบาลได้มีการประกาศหยุดยาว 6 วัน เตรียมมาตรการหนุนประชาชนเดินทางท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์พร้อมแนวทางการจัดกิจกรรมในช่วงสงกรานต์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 พบความคิดเห็นของชาวโซเชียลต่อนโยบายรัฐที่ประกาศงดการรวมกลุ่มสาดน้ำ, จัดคอนเสิร์ต, ประแป้ง และปาร์ตี้โฟม ในขณะเดียวกันทางรัฐฯ ยังคงอนุญาตให้ทำกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์คือ สรงน้ำพระ, รดน้ำดำหัว และท่องเที่ยวรวมถึงกลับภูมิลำเนา 

จากภาพรวมดังกล่าวเห็นได้ว่าชาวโซเชียลมีความกังวลกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และยังคงต้องการแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในขณะเดียวกันก็ได้ตอบรับการประกาศหยุดยาวตามนโยบายรัฐฯ และดีใจที่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดยาวจากที่ไม่สามารถเดินทางได้ในปีที่ผ่านมา โดยจัดอันดับ 5 ความคิดเห็นที่ได้รับการพูดถึงบนโซเชียลกว่า 4.5 ล้านครั้ง ดังต่อไปนี้ 

อันดับ 1 : 58% 

กลัวการระบาดของโควิด อยากให้งดจัดสงกรานต์เพื่อควบคุมโรค 

อันดับ 2 : 11% 

ดีใจได้หยุดยาวเพื่อกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยว

อันดับ 3 : 22 % 

ไม่เห็นด้วยกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ และมาตรการควบคุมโรคที่ไม่ชัดเจนของรัฐฯ 

อันดับ 4 : 5 % 

อยากให้สื่อสารแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจนว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง เช่น กิน ดื่ม เปิดเพลงจัด

งานบริเวณที่พักอาศัยได้หรือไม่

อันดับ 5 : 4% 

อยากเล่นสงกรานต์เพราะปีที่แล้วรัฐฯ ประกาศงดจัดงานเทศกาล