lovelyair-005

แม่แอร์แชร์ประสบการณ์ตรง ลูกป่วยจากไวรัส RSV ก่อปัญหาระบบทางเดินหายใจ ทำให้ร่างกายผลิตสารคัดหลั่งจำนวนมาก เช่น เสมหะ อาการแรก ๆ คล้ายเป็นหวัด คือ มีไข้ ไอ จาม น้ำมูกไหล โรคนี้จะพบได้ในทุกวัยค่ะ แต่จะพบมากในเด็กและทารก พบมากในช่วงปลายฝนต้นหนาว
เป็นโรคที่ต้องรักษาตามอาการ ยังไม่มียาที่รักษาเฉพาะ
ตามมาดูวิธีรักษาและป้องกันเลยค่ะ  >>  เมื่อลูกป่วยเป็น RSV