คลิปวีดีโอบันทึกภาพวินาทีที่ ไอลา เอสเลอร์  ทารกวัย 12 เดือน แสดงปฏิกิริยาหลังจากได้ยินเสียงเป็นครั้งแรก หลังรับการผ่าตัดประสาทหูเทียม ที่ศูนย์การแพทย์เด็ก คุกในเมืองฟอร์ตโวร์ท รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา

 

พบว่าไอลา มีการตอบสนองต่อเสียงที่ได้ยินอย่างดี ก่อนที่แม่ของเธอจะร้องไห้ออกมาด้วยความตื้นตันใจ

ทั้งนี้ ศูนย์การแพทย์เด็ก คุก ได้เริ่มต้นโครงการผ่าตัดประสาทหูเทียมตั้งแต่ปี 2549 

 

ที่มา : Cook Children’s