ของเล่นกลไกพลังงานลมจากญี่ปุ่น ที่ประดิษฐ์เองได้ เสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และกลไกให้กับเด็กๆ

โปรเจคคราฟท์เทล craftel.org จากประเทศญี่ปุ่น เปิดให้ดาวน์โหลดแบบของเล่นตุ๊กตา 6 ขา เดินได้พลังงานลม โดยสามารถทำเองได้ที่บ้าน

ของเล่นกลไกนี้มีชิ้นส่วนจากกระดาษ ไม้เสียบลูกชิ้น คลิปหนีบกระดาษ และหนังยาง มีการทำงานกลไกต่อโยงพื้นฐานแบบ 4 Bar Linkage โดยมีแหล่งพลังงานจากลม ให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้กลไกและวิศวกรรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้างหุ่นยนต์

ดาวน์โหลดแบบไปทำกันได้ที่ : Craftel