คุณแม่ทราบไหมคะว่าตั้งแต่แรกคลอดสมองของลูกน้อยก็พร้อมรู้ทุกสิ่งรอบตัวเขาแล้วค่ะ

อย่างที่คุณแม่เคยได้ยินบ่อย ๆ ค่ะว่าการเลี้ยงดูลูกให้เติบโตมาเป็นเด็กฉลาดเริ่มได้ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ แรกคลอดก็แช่นกัน ให้ลูกเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามวัย เติมประสบการณ์ดี ๆ ให้กับลูก ซึ่งการเรียนรู้ของเด็กจะพัฒนาไปได้ไม่ดีถ้าขาดความรักความอบอุ่นจากคุณแม่ค่ะ

อ้อมกอดอันอบอุ่น สัมผัสรักระหว่างคุณแม่กับลูกส่งผลต่อความเฉลียวฉลาดของลูกได้อย่างไร

เส้นใยประสาทภายในสมองของลูกจะมีการแตกแขนงเป็นจำนวนมาก การส่งผ่านข้อมูลความรู้ทำได้รวดเร็วขึ้น การเรียนรู้จึงง่ายขึ้นค่ะ

คำพูดการโอบกอดสัมผัสด้วยความรักความอ่อนโยน ลูกรับรู้ได้นะคะ พอเขารับรู้สิ่งนี้เขาจะรู้มั่นคงปลอดภัยและมีความสุข เมื่อมีความสุขสมองก็สามารถเรียนรู้ได้ดี

ในอ้อมกอดคุณแม่นี้แหละที่จะทำให้ลูกวัยทารกเติบโตเป็นเด็กฉลาดค่ะ