Family Talk EP 1

มือที่ 3 แทรกเข้ามาในครอบครัว วิเคราะห์ผลกระทบ การรับมือ และ แนวทางแก้ไข อย่างไร Famaily Talk ของ Mother & Care รายการจิตวิทยาครอบครัว ทุกวันอังคาร 10.00 น.

 

Famaily Talk ของ Mother & Care รายการจิตวิทยาครอบครัว

ทุกวันอังคาร 10.00 น.

#FamilyTalk #MotherandCare #จิตวิทยาครอบครัว #เมื่อพ่อแม่แยกทางกัน