คุณพ่อคุณแม่หลายคนคงรู้สึกว่า ลูกน้อยวัยกำลังเตาะแตะนั้น ควรเติบโตไปตามธรรมชาติ ให้เรียนรู้อยู่บ้านกับพี่เลี้ยงก็เพียงพอแล้ว อันที่จริงแล้ว เด็กเล็กในวัย 2-3 ขวบ คือ ช่วงเวลาที่สำคัญของลูกอย่างที่คาดไม่ถึง! เพราะจากบทความและงานวิจัยทั่วโลกยืนยันว่า เด็กในช่วงอายุ 2-3 ปี นับเป็นช่วงนาทีทองแห่งการเรียนรู้ ความเฉลียวฉลาด และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของเด็ก เพราะสมองจะมีการพัฒนาที่รวดเร็วมากแทบเป็นนาทีต่อนาที ยิ่งถ้าได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธี โดยผู้เชี่ยวชาญด้วยแล้ว จะทำให้ร่างกายและสมองได้มีพัฒนาการเต็มศักยภาพ ซึ่งการทำงานของสมองแต่ละส่วนจะมีหน้าที่แตกต่างกัน อาทิ การประมวลการรับรู้ การเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ ความสามารถในการเข้าใจความหมายของคำหรือสิ่งที่เห็น อารมณ์ความรู้สึก และการเรียนรู้ทางสังคม ซึ่งทั้งหมดทำงานประสานกัน ก่อให้เกิดทักษะบางอย่างที่เด็กอายุสองขวบควรจะทำได้ อาทิ สามารถพูดคำศัพท์ได้เล็กน้อยและรู้จักเชื่อมคำต่างๆ เข้าด้วยกัน สามารถพูดออกเสียงได้อย่างชัดเจน และความกระตือรือร้นในการเรียนรู้…แล้วผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กเล็กอยู่ที่ไหนกัน?

DBS Mini Dragons เปิดสอนชั้นเตรียมอนุบาล (Pre-EY Centre) โดยใช้หลักสูตร EYFS (Early Years Foundation Stage) จากประเทศอังกฤษ

เด่นหล้า บริติช สคูล (Denla British School – DBS) โรงเรียนนานาชาติชั้นนำที่สอนด้วยหลักสูตรโรงเรียนเอกชนอังกฤษที่ดีที่สุดในโลก ตั้งอยู่บนพื้นที่ 60 ไร่ บนถนนราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนนานาชาติระดับพรีเมียม ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย (International School Association of Thailand – ISAT) และ สถาบันชั้นนำอันดับหนึ่งในการประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานทางการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติที่ใช้หลักสูตรอังกฤษทั่วโลก (Council of International School – CIS) ในฐานะเป็นโรงเรียนนานาชาติพรีเมียมที่มีคุณภาพสูงระดับโลก และล่าสุดได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน “THE BEST INTERNATIONAL SCHOOLS IN BANGKOK AND THAILAND 2019” จากเว็บไซต์การจัดอันดับโรงเรียนชื่อดังของโลก www.world-schools.com 

DBS เชื่อว่าเด็กเล็กในช่วงอายุ 2-3 ปีแรกเป็นนาทีทองของการเรียนรู้ และเล็งเห็นความสำคัญของการปูพื้นฐานในเด็กเล็ก เพราะนี่คือก้าวสำคัญต่อการพัฒนาในระดับต่อไปสู่การเรียนระดับอนุบาลอย่างมีคุณภาพ จึงเปิดการสอนในระดับเตรียมอนุบาลภายใต้ชื่อ “DBS Mini Dragons” โดยใช้หลักสูตร EYFS (Early Years Foundation Stage) ของประเทศอังกฤษ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะของเด็กเล็กด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ความแข็งแรงของร่างกาย และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและเหมาะสมสำหรับเด็กอายุ 2-3 ปี เน้นคุณภาพด้วยครูผู้สอนที่มีประสบการณ์และเป็นเจ้าของภาษา 100% พร้อมหลักสูตร Play-Based Learning เปิดโลกแห่งการค้นหาและการเรียนรู้ผ่านการเล่น สนับสนุนให้เด็กๆเรียนสนุกเล่นอย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาทักษะทั้ง 7 ด้านอย่างเต็มศักยภาพ

เด็กที่มีความสุขจะเป็นเด็กที่เรียนรู้ได้ดีที่สุด

มิสซิสเทรซี่ สกินเนอร์ (Mrs. Tracey Skinner) หัวหน้าครูอนุบาลและเตรียมประถมของโรงเรียน เด่นหล้า บริติช สคูล (Denla British School – DBS)  ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการเรียนการสอนเด็กเล็กจากโรงเรียนนานาชาติทั้งในอังกฤษ และดูไบ และเป็นผู้ดูแลหลักสูตร DBS Mini Dragons กล่าวว่า เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างให้ DBS Mini Dragons เป็นศูนย์การเรียนรู้ในระดับชั้นเตรียมอนุบาลที่ดีทีสุดในระดับภูมิภาค โดยใช้หลักสูตร EYFS (Early Years Foundation Stage) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น (Play-Based Learning) โดยเด็กๆ จะสามารถพัฒนาทักษะทั้ง 7 ด้านได้เต็มศักยภาพ ได้แก่ การสื่อสารและภาษาอังกฤษ (Communication and Language) การพัฒนาด้านความแข็งแรงของร่างกาย (Physical Development) การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ (Personal Development) การพัฒนาด้านสังคมและอารมณ์  (Social and Emotional Development) ทักษะด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) ความเข้าใจโลก (Understanding the World) และศิลปะทางการแสดงออก (Expressive Arts) 

นอกจากนี้ DBS Mini Dragons ได้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กก่อนวัยเรียน 2-3 ปี มีความอยากรู้อยากเห็น สร้างสรรค์ และมีความเป็นมิตร เพื่อที่เด็กๆเหล่านี้จะได้รับโอกาสพัฒนาทักษะที่ดี  เพื่อเตรียมพร้อมให้สามารถต่อยอดการเรียนรู้ในชั้นอนุบาล และสามารถอยู่ร่วมกับเพื่อนในวัยเดียวกันได้อย่างมีความสุข จากประสบการณ์ในการสอนเด็กเล็กมาหลายปี มิสซิส สกินเนอร์บอกว่า “เด็กที่มีความสุขจะเป็นเด็กที่เรียนรู้ได้ดีที่สุด (Happy children are the best learners)”

สนุกและตื่นเต้นไปกับการค้นพบอันไม่มีที่สิ้นสุด 

การสื่อสารและพัฒนาการทางกายและทางสังคม เป็นจุดเด่นในการเรียนรู้ที่ DBS Mini Dragons ซึ่งในแต่ละสัปดาห์ การเรียนการสอนจะเป็นไปตามธีมหรือแนวคิดหลักเพื่อให้การเรียนรู้ในสัปดาห์นั้นๆมีโครงสร้างที่ชัดเจนและเกิดความสมดุล อย่างเช่น

วันจันทร์ : Messy Play ให้เด็กๆเล่นได้ตามใจชอบ เป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์จากการเล่น และเปิดโลกจิตนาการรอบตัวเด็กๆ มีความเป็นตัวของตัวเอง และมีอิสระในการเรียนรู้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ

วันอังคาร : Story & Drama เล่าเรื่องและสนุกกับการแสดง เพื่อเสริมสร้างทักษะทางด้านการสื่อสาร การรู้จักสังเกต และจดจำ

วันพุธ : Get Active ออกกำลังกายกันเถอะ เป็นการสร้างเสริมพัฒนาการทางร่างกาย

วันพฤหัสบดี : Music & Song เล่นดนตรีและร้องเพลง เป็นการสอนภาษาและการออกเสียงภาษาอังกฤษ

วันศุกร์ : Water Play เล่นน้ำ ส่งเสริมพัฒนาการทางสรีรวิทยา ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และพัฒนาการด้านความเคลื่อนไหว

ดังนั้นการสร้างความสำเร็จในอนาคตให้ลูกน้อย จึงต้องโฟกัสตั้งแต่เริ่มต้น และที่ DBS Mini Dragons มีศักยภาพอย่างเต็มเปี่ยมในการจัดการเรียนการสอน ที่จะพัฒนาทักษะสำคัญของเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กในทุกๆด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่การศึกษาระดับต่อไป และเติบโตเป็นผู้นำที่มีคุณภาพและมีความสุข ตอบสนองความต้องการของคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ที่ต้องการให้ลูกมีพัฒนาการที่สมบูรณ์แบบ ทั้งร่างกาย การเรียนรู้ และทักษะในการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 

ติดต่อสอบถาม โทร. 02 666 1933
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dbsbangkok.ac.th  
Facebook: www.facebook.com/DBSBangkok  
Twitter: DBSBangkok   Line: @DBSBangkok