เวลาคุณแม่จะเลือกทำประกันกับบริษัทไหน ถ้าเห็นแพกเกจของแต่ละบริษัทก็จะพบว่าแต่ละแห่งก็มีข้อดีคล้าย ๆ กัน ความคุ้มครองอาจจะต่างกันนิดหน่อย

สมมุติว่าคุณแม่ซื้อประกันไว้ 3 บริษัทพอเราเข้าไปเคลมบริษัทที่ 1 ทางโรงพยาบาลจะให้ใบเสร็จรับเงินมาใบเดียว ไม่สามารถขอใหม่ครับ ใบเสร็จสำคัญ ถ้าหายแจ้งความไปประกันก็ไม่สามารถเบิกสินไหมออกมาให้ได้ ใบเสร็จมีค่ามาก พอนำไปยื่นบริษัทที่ 1 ควรแจ้งเขาว่าขอเอกสารคืน เพื่อจะไปเบิกกับอีกบริษัทประกันนึง

ถ้าเราไม่มีใบเสร็จก็เบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ได้ ส่วนที่เบิกได้จะเป็นแค่ค่าชดเชยโดยเบิกจากการใช้ใบรับรองแพทย์ เพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่ทำประกันสุขภาพไว้กับหลายบริษัท อย่าลืมขอใบเสร็จรับเงินกันนะครับ

เรียบเรียงจาก : สัมภาษณ์ คุณโจ้-ปฐมภัสร์ รชตะอนันต์ชัย ที่ปรึกษาด้านการเงินและผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์

พิธีกร : แม่แอร์ Thelovelyair.com
Facebook : Mother&Care Live : ทำไมต้องวางแผนการเงินเพื่อลูก ?