เมื่อลูกน้อยได้เล่นตุ๊กตา Baby Alive เด็กๆจะได้สัมผัสถึงบทบาทสมมุติ ช่วยฝึกให้ลูกรู้จักรับผิดชอบ มีความเห็นอกเห็นใจ รู้จักดูแลผู้อื่น และพัฒนาการ ทักษะการสื่อสาร

Love every moment รักทุกช่วงเวลา

Enjoy every moment สนุกกับทุกช่วงเวลา

Cheerful every moment ร่าเริงทุกช่วงเวลา

Happy every moment มีความสุขทุกช่วงเวลา

Can be purchaser at : LAZADA SHOPEE

สามารถหาชื้อได้ที่ : LAZADA SHOPEE