Warning: Undefined array key "action" in /var/www/wp-content/themes/kicker-child/functions.php on line 2
เรียนไม่ใช่การแข่ง! สิงคโปร์เตรียมเลิกการสอบทำคะแนน
X

เรียนไม่ใช่การแข่ง! สิงคโปร์เตรียมเลิกการสอบทำคะแนน

สิงคโปร์ประกาศเตรียมเปลี่ยนระบบการวัดผล ยกเลิกการสอบวัดเกรด

กระทรวงศึกษาของประเทศสิงคโปร์ ออกประกาศว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการวัดผลแบบใหม่ภายในปี 2019 โดยจะเริ่มจากการยกเลิกการสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งปัจจุบันประถมศึกษาปีที่ 1 ได้ยกเลิกไปแล้ว และจะทยอยลดการสอบกลางภาคในระดับชั้นที่โตขึ้นอีกหลายชั้น ซึ่งการวัดผลแบบใหม่จะดูที่พัฒนาการของเด็กตลอดทั้งปี ซึ่งเป็นรูปแบบหลากหลาย เช่น การทดสอบในห้องเรียน การนำเสนอผลงาน หรือการทำโครงการร่วมกับเพื่อนๆ โดยจะไม่มีการระบุว่าสอบได้ที่เท่าไหร่ของห้อง และชั้น

นายออง ยี คัง  รัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาของสิงคโปร์ บอกว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความสนุกในการเรียนรู้และการศึกษา ขณะที่ครูเองก็ต้องรีบเร่งกับการทำงานเป็นระบบ ทั้งเตรียมสอน, เตรียมข้อสอบ, เตรียมตรวจข้อสอบ ซึ่งเป็นกระบวนการดั้งเดิม เชื่อว่าการการเปลี่ยนแปลงนี้ จะทำให้คุณครูมีเวลามากขึ้นในการพัฒนาทักษะตัวเอง และเตรียมเนื้อหาที่ดีให้กับเด็กๆ

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาของสิงคโปร์ บอกด้วยว่า โลกในวันข้างหน้า เป็นสิ่งที่ยากแก่การคาดเดา

เพราะฉะนั้นการศึกษาที่เตรียมนักเรียนให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง มีทักษะที่ยืดหยุ่น พร้อมปรับตัว และมีมุมมองต่อโลกแบบสากล จึงเป็นสิ่งสำคัญ

ที่มา : World Economic Forum

Categories: Around the world
motherandcare: