ข้อดีหลายอย่างของการมีลูกช้าก็คือคุณแม่พร้อมทั้งการเงินและการงาจัดการปัญหาได้ดีกว่าตอนอายุยังน้อย แต่ข้อด้อยก็คือโอกาสตั้งครรภ์ลดลงและมีความเสี่ยงมากขึ้น ซึ่งความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นไปตามอายุ จึงต้องดูแลตัวเองและพบคุณหมอตามนัดเพื่อเลี่ยงการเกิดปัญหาค่ะโอกาสเกิดภาวะต่าง ๆ สำหรับคุณแม่ 35 ปีมีดังนี้

1.โรคเบาหวานและภาวะความดันโลหิตสูง คุณแม่ที่น้ำหนักขึ้นมากเกินเกณฑ์มาตรฐานควรระวังเป็นพิเศษ

2.ครรภ์เป็นพิษ เป็นภาวะอันตรายค่ะ คุณแม่ที่เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีโอกาสเสี่ยงมาก

3.รกเกาะต่ำ อาจทำให้เสียเลือดมากขณะคลอด อาจต้องผ่าคลอดแทนการคลอดเอง

4.แท้ง ช่วง 3 เดือนแรกมีโอกาสเสี่ยงสูงกว่าแม่ที่อายุน้อยกว่า 35 ปี และจะเสี่ยงแท้งมากขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น

5.ความผิดปกติของทารก ดาวน์ ซินโดรมเป็นภาวะเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นตามอายุของแม่

6.คลอดก่อนกำหนด

7.ทารกมีน้ำหนักตัวแรกเกิดน้อยกว่าปกติ

8.ทารกเสียชีวิตขณะอยู่ในครรภ์

แม้จะมีโอกาสเสี่ยงหลายข้อ แต่คุณแม่อย่ากังวลใจจนเกินไป การอยู่ในความดูแลของคุณหมออย่างใกล้ชิด ตรวจครรภ์สม่ำเสมอตามนัด ใส่ใจสุขภาพตัวเอง ทำจิตใจให้แจ่มใส ก็สามารถมีสมาชิกใหม่ตัวน้อย ๆ แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งแม่และลูกค่ะ