ปัญหาลูกชอบทะเลาะกันมีวิธีแก้ไขหลายวิธีค่ะ คุณแม่สามารถทำได้ เพียงแต่ต้องใจเย็นค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไปค่ะ

1.ใช้ความยุติธรรม อย่าอคติกับลูก และเมื่อสอนให้พี่เสียสละให้น้องก็ต้องสอนให้น้องรู้จักเสียสละให้พี่เช่นกัน

2.อย่าถามหาคนผิด หรือรีบตัดสินว่าพี่หรือน้องผิดอยู่เสมอ การหาคนผิดทำให้ลูกไม่ยอมรับว่าตัวเองผิด อาจตั้งกติกาในบ้าน เช่น กำหนดไปเลยว่าของเล่นไหนเป็นของรักของหวงของแต่ละคน มีสิทธิ์ไม่ให้เล่น หรือเก็บให้ดี ต้องเคารพขอบเขตซึ่งกันและกัน

3.บอกให้ลูกรู้ว่าแม่มีความสุขเวลาเห็นลูกรักกัน อาจจะพูดตรงจุด เช่น ไม่แย่งของเล่น ไม่แกล้งกัน หรือเมื่อเล่าเรื่องหรือเล่านิทานให้ลูกฟังก็ชื่นชมพฤติกรรมดีของตัวละครในนิทาน

4.เบี่ยงเบนความสนใจ ชวนลูกไปทำอย่างอื่นจนลืมการทะเลาะกัน อาจจะแยกลูกแต่ละออกจากกันให้ไปสงบใจก่อน แต่ไม่ใช่ทอดทิ้งใครคนใดคนหนึ่ง

5.หากิจกรรมที่ทำร่วมกันโดยใช้ความร่วมมือจึงสำเร็จ เลี่ยงการแข่งขัน หรือเปรียบเทียบ ถ้าจะแข่งขันอาจจะให้เขาอยู่ในทีมเดียวกันแล้วมาแข่งขันกับคุณพ่อคุณแม่แทนค่ะ

6.ให้ออกกำลังกายหรือเล่นซนได้เต็มที่ พาลูกเล่นให้ใช้พลังงานหมดไปบ้าง เหนื่อยแล้วก็จะไม่มีแรงเหลือมาทะเลาะกันบ่อยนัก เพราะแต่ละคนอยากพักมากกว่า

7.ชมเชยเวลาลูก ๆ สามัคคีกัน เช่น เวลาคุณพ่อคุณแม่ให้ช่วยทำงานบ้าน หรือช่วยกันเก็บของเล่น เขาช่วยกันทำได้เรียบร้อย ก็ให้ชมทั้งคู่ และอาจให้รางวัลกับลูก

ค่อย ๆ ปรับเขาค่ะ ลูกทะเลาะกันน้อยลงรักกันมากขึ้นบรรยากาศบ้านแสนสุขก็จะกลับมาค่ะ