การเรียนรู้โลกรอบตัวเกิดของเด็กจากการเล่นค่ะ ไม่ว่าจะเป็นการมอง การใช้มือไขว่คว้า คืบคลานเพื่อเข้าหาสิ่งที่ต้องการ การเอื้อมมือหยิบจับ เตะถีบขาน้อย ๆ ของเขา
ในวัยทารกจนถึงช่วงขวบปีแรกจะมีของเล่นชนิดใดบ้างที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการของลูกได้ดีเรามาดูกันเลยค่ะ

  1. ของเล่นมีสีสันสดใส สีสด ๆ จะกระตุ้นการมองเห็นของเด็กได้ดี ช่วงเดือนแรก ๆ เด็กจะเห็นสีขาวดำชัดเจนที่สุดคุณพ่อคุณแม่อาจหาโมบายล์สีขาวดำแขวนไว้เหนือเตียงของลูก
  2. ของเล่นมีเสียง หรือเมื่อลูกจับ ตี เขย่าแล้วมีเสียงจะช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้านการฟัง การไขว่คว้าของลูกจะเป็นการฝึกฝนการทำงานระหว่างมือกับตาร่วมกัน
  3. ของเล่นที่มีผิวสัมผัสหลายแบบ จะช่วยเสริมพัฒนาการด้านสัมผัสให้ลูกเรียนรู้ว่าสิ่งของแต่ละอย่างมีผิวสัมผัสแตกต่างกัน อาจเป็นของเล่น ตุ๊กตานุ่มนิ่ม ลูกบอล บล็อกไม้ และของเล่นลอยน้ำช่วยการเรียนรู้ผิวสัมผัสของน้ำ หรือหาของในบ้านที่คุณพ่อคุณแม่มั่นใจว่าปลอดภัยให้ลูกสัมผัสได้
  4. หนังสือนิทานที่เหมาะกับวัย ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน เสริมการเรียนรู้ด้านภาษาเพิ่มคำศัพท์ และยังเสริมสร้างจินตนาการให้ลูก
  5. กล่องใส่ชิ้นรูปทรง ให้ลูกเรียนรู้รูปทรงต่าง ๆ ทั้ง กลม สี่หลี่ยม สามเหลี่ยม แบน  ฯลฯ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปทรงจะเป็นการปูพื้นฐานการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และเรขาคณิตให้ลูกค่ะ

น่ารู้

  • การเล่นกับลูกช่วยเสริมพัฒนาการได้ดีที่สุด
  • อย่าทิ้งลูกไว้กับของเล่นเท่านั้น เพราะจะไม่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้านการสื่อสาร สังคม และด้านความสัมพันธ์
  • ไม่จำเป็นต้องเล่นกับลูกตลอดเวลาถ้าเขากำลังเพลิดเพลินอยู่คนเดียวสามารถปล่อยเขาได้ คุณแม่คอยดูอยู่ก็พอค่ะ