โรงเรียนนานาชาติได้รับการยอมรับและความเชื่อถืออย่างสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ในกลุ่มพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องการมอบโอกาสทางการศึกษาคุณภาพมาตรฐานระดับสากลให้แก่บุตรหลาน ทำให้ที่ผ่านมาโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางตัวเลือกมากมายที่เกิดขึ้น มีโรงเรียนนานาชาติเพียงไม่กี่แห่งที่เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในใจพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หนึ่งในนั้นก็คือ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงเรียนนานาชาติที่ดีที่สุดในเอเชียมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยในแต่ละปีมีพ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาสมัครเข้าเรียนอย่างล้นหลาม จนทำให้มีเด็กที่คุณสมบัติผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจำนวนมากต้องถูกปฏิเสธ กระทั่งในปี 2561 โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ได้เปิดแคมปัสใหม่ใจกลางเมืองขึ้นอีกแห่งบนพื้นที่ 15 ไร่ ในทำเลระหว่างถนนสุขุมวิทและถนนพระราม 9 โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ซิตี้ แคมปัส” เพื่อรองรับเด็กนักเรียนอายุ 3-11 ปีโดยเฉพาะ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมตั้งแต่ปีการศึกษาแรก

นางสาวอแมนดา เดนนิสสัน ครูใหญ่โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรีกรุงเทพ – ซิตี้แคมปัส ผู้มีประสบการณ์ในแวดวงการศึกษามาอย่างยาวนาน โดยเคยดำรงตำแหน่งครูใหญ่ฝ่ายอนุบาลของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ริเวอร์ไซด์ แคมปัส มาเป็นเวลา 7 ปี และก่อนหน้านั้นเคยดำรงตำแหน่งครูใหญ่ของโรงเรียนประถมศึกษาชั้นนำในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ กล่าวว่า “โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ซิตี้ แคมปัส ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมตั้งแต่ปีการศึกษาแรกที่เปิดการเรียนการสอน โดยได้รับการตอบรับจากพ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมากเกินความคาดหมาย โดยหลังจากประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นไปแล้วในปีการศึกษาแรก ซิตี้ แคมปัส มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในปีการศึกษาถัดมามีนักเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 2 เท่า และในขณะเดียวกัน ยังมีเด็กที่อยู่ระหว่างรอคิวเพื่อเข้าศึกษาอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนที่โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรีกรุงเทพ – ซิตี้แคมปัส ก็คือความเชื่อมั่นของพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรีกรุงเทพ ซึ่งประสบความสำเร็จในประเทศไทยมาอย่างยาวนานกว่า 16 ปี นับตั้งแต่ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2546 โดยคุณชาลี โสภณพนิช”

One School, Two Campuses

ภายใต้แนวคิด ‘One School, Two Campuses’ ทำให้โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ทั้ง ริเวอร์ไซด์ แคมปัส และ ซิตี้ แคมปัส มีมาตรฐานการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ และค่านิยมที่ปลูกฝังให้แก่เด็กนักเรียนเฉกเช่นเดียวกันในทุกมิติ ตลอดจนความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับโรงเรียนโชรส์เบอรี ประเทศอังกฤษ ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเยี่ยมนับตั้งแต่การก่อตั้งโรงเรียน นอกจากนั้น นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุบาลและประถมศึกษาจากซิตี้แคมปัสยังได้รับสิทธิเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่ริเวอร์ไซด์แคมปัส ซึ่งทางโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ของนักเรียนระหว่างสองแคมปัสเป็นประจำ เพื่อให้กระบวนการย้ายแคมปัสหลังจบการศึกษาเป็นไปอย่างราบรื่นไร้รอยต่อ

การศึกษาแบบองค์รวมเพื่อการพัฒนาศักยภาพรอบด้าน

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาระบบสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกว่าเป็นระบบที่สามารถมอบการศึกษาที่รอบด้าน ช่วยเตรียมความพร้อมสู่การเติบโตเป็นผู้นำให้แก่เด็กๆ อีกทั้งระบบสหราชอาณาจักรยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาค่านิยมความเป็นมนุษย์ตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อให้เยาวชนสามารถเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและดำรงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย โดยโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ มุ่งเน้นมอบการศึกษาแบบองค์รวมอันเป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของโชรส์เบอรี ที่จะช่วยพัฒนาเด็กทั้งในด้านวิชาการและด้านอารมณ์ และมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทต่างๆ ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อช่วยให้เด็กนักเรียนมีความพร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในอนาคต โดยนายไบรอัน เดวิดสัน เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยได้เคยกล่าวว่า ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจำประเทศไทย และ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ที่มีมาอย่างยาวนานมากกว่าทศวรรษ เป็นการตอกย้ำการเป็นโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรระบบสหราชอาณาจักรที่ดีเยี่ยม ของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไทยจีนกลางที่แข็งแรง

ภาษาในการสื่อสารของโลกในปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ซิตี้ แคมปัส จึงใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอนโดยบุคลากรครูเกือบทั้งหมดเป็นชาวอังกฤษ แต่ก็ให้ความสำคัญกับการผนวกหลักสูตรภาษาไทยและภาษาจีนกลางที่ดีที่สุดเข้าไปในกระบวนการเรียนการสอนด้วย เพื่อให้มั่นใจว่า นักเรียนจะมีทักษะภาษาอังกฤษที่เป็นเลิศ และสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาจีนกลางได้อย่างคล่องแคล่วแตกฉาน ทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนหลังจบการศึกษา 

นวัตกรรมการออกแบบที่ส่งเสริมการเรียนรู้

อีกหนึ่งจุดเด่นของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ซิตี้ แคมปัส คือ นวัตกรรมการออกแบบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่สร้างสรรค์ออกมาเป็นสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กอย่างรอบด้านได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็น การจัดวางผังห้องเรียนเป็นกลุ่มอย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยห้องเรียนจะตั้งอยู่ภายในอาคารสูง 3 ชั้น และสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างห้องเรียนและเด็กนักเรียน กระตุ้นให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นระหว่างชั้นเรียนต่างๆ สนับสนุนพัฒนาการทางสังคมที่เหมาะสมให้กับเด็กๆ อีกทั้งยังออกแบบให้พื้นที่สำหรับการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคารผ่านหน้าต่างบานใหญ่ที่เปิดรับแสงธรรมชาติอย่างเต็มที่ ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น 

โดยห้องเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี ถูกจัดสรรไว้ในอาคารและพื้นที่แยกเป็นสัดส่วน มีระบบรักษาความปลอดภัยพิเศษที่เพิ่มเติมขึ้นสำหรับเด็กเล็ก และเด็กๆ ยังมีห้องรับประทานอาหารและโรงครัวเฉพาะ ที่ออกแบบให้มีขนาดที่เหมาะกับช่วงวัยของเด็กๆ ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้มีปฏิสัมพันธ์และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยเด็กๆ สามารถมองเห็นอาหารที่จัดวางบนโต๊ะเตี้ยๆ ได้เอง อีกทั้งยังมีที่ว่างที่โต๊ะซึ่งคุณครูและคุณครูใหญ่มาร่วมรับประทานอาหารและคอยดูแลเด็กๆ อย่างใกล้ชิด ซิตี้ แคมปัส จึงเป็นเสมือนโอเอซิสใจกลางเมืองใหญ่ที่วุ่นวาย และยังคงมีพื้นที่โล่งกว้างสำหรับทุกคนแม้ว่าจะมีนักเรียนเต็มจำนวนก็ตาม

สิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อการสอนมาตรฐานสากล

โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ซิตี้ แคมปัส ครบครันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อการสอนที่ล้ำสมัยได้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ดีที่สุดและตอบโจทย์พัฒนาการของนักเรียนได้อย่างรอบด้าน อาทิ ห้องประชุมขนาดใหญ่ ห้องสมุด ห้องแสดงดนตรี ห้องการแสดงและเต้นรำ ศูนย์ยิมนาสติก ห้องรับประทานอาหาร อาคารออกกำลังกายขนาดใหญ่ สระว่ายน้ำ สนามหญ้าธรรมชาติ และลู่กีฬาในร่มและกลางแจ้ง โดยล่าสุด Aquatics Centre อันทันสมัยของซิตี้ แคมปัส ได้รับเลือกจาก Bangkok International Schools Athletic Conference (BISAC) เลือกใช้เป็นสถานที่จัดงาน Swim Gala ประจำปี ซึ่งมีโรงเรียนนานาชาติในกรุงเทพมหานครเข้าร่วมกว่า 12 แห่ง

ทั้งหมดนี้ เป็นไปตามความมุ่งมั่นที่ต้องการสร้างโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาที่ดีที่สุดในประเทศไทย ด้วยสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ทันสมัย ปลอดภัย และมีพื้นที่สีเขียวของธรรมชาติอันร่มรื่น ซึ่งได้รับการคิดและออกแบบรังสรรค์อย่างละเอียดรอบคอบตั้งแต่ขั้นตอนแรกเริ่ม เพื่อให้ทุกองค์ประกอบผสานเข้ากันอย่างลงตัวและมีประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมจัดสรรให้มีครูผู้ชำนาญการสอนระดับอนุบาลและประถมศึกษาที่ดีที่สุด ตอกย้ำและต่อยอดความสำเร็จอันยาวนานมากว่า 16 ปีในประเทศไทยของโรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ

นางสาวอแมนดา กล่าวว่าจากการพูดคุยกับผู้ปกครองของนักเรียน พบว่า ผู้ปกครองมีความมั่นใจที่ได้ส่งบุตรหลานมาเข้าเรียนที่นี่ ขณะที่ตัวนักเรียนเองก็มีความสุขในการมาโรงเรียนในแต่ละวัน รวมถึงมีพัฒนาการในทางที่ดี

นางหร่ง เฉิน ผู้ปกครองของ เด็กหญิงฉิงฉิง เฉิน นักเรียน Year 6 กล่าวว่า “ที่เลือกซิตี้ แคมปัสให้ลูกก็เพราะว่าการที่โรงเรียนออกแบบและก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับเด็กเล็กโดยเฉพาะ รวมไปถึงครูใหญ่และบุคลากรโรงเรียนทุกคนต่างอบอุ่น เป็นมิตรและเข้าถึงได้ง่าย ตั้งแต่ปีแรกที่เรียนที่นี่ ลูกสาวก็กลายเป็นเด็กร่าเริงและมีความกล้า เวลาไปร่วมงานต่างๆ ที่โรงเรียนจัด ฉันรู้สึกดีมากเวลาเห็นลูกมีความสุขและมั่นใจเวลาที่ได้ขึ้นแสดงบนเวทีโรงเรียน”

นายทิโมธี บราวน์ และ นางวิคตอเรีย บราวน์ ผู้ปกครองของ เด็กชายวิลเลี่ยม บราวน์ นักเรียน Year 2 กล่าวว่า “ซิตี้ แคมปัสเป็นตัวเลือกโรงเรียนลำดับแรกของเรา ด้วยความที่โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรีมีชื่อเสียงอยู่แล้วที่อังกฤษ ทั้งในด้านมาตรฐานวิชาการที่เป็นเลิศ คุณค่าทางสังคมที่สูง รวมถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่มีให้กับการจัดการการเรียนการสอน เป็นเรื่องเยี่ยมมากที่ได้เห็นทักษะทางภาษาและวิชาการของวิลเลี่ยม  พัฒนาขึ้นตอนอยู่ชั้นเรียน Year 1 วิลเลี่ยม ได้กลายเป็นเด็กที่สนใจในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ เป็นอย่างมาก ซึ่งนี่คือหัวใจหลักของโชรส์เบอรีอย่างแท้จริง ซึ่งพัฒนาการและความมั่นใจที่มีเพิ่มมากขึ้นของเขาเป็นผลมาจากการมีครูที่ยอดเยี่ยม”

นางสาวอแมนดา กล่าวว่า “ด้วยความต้องการที่มีเข้ามาอย่างล้นหลาม และเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาที่มีคุณภาพได้ตั้งแต่วัยแรกเรียน โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ซิตี้ แคมปัส จึงได้ตัดสินใจเปิดห้องเรียนเพิ่มอีก 1 ห้องรวมเป็นทั้งหมด 5 ห้องสำหรับชั้น Early Year 1 ซึ่งเปิดการเรียนในเดือนสิงหาคม 2562 นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังได้จัดกิจกรรมOpen House อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนและพูดคุยกับบุคลากรของโรงเรียนอย่างใกล้ชิดได้ก่อนการตัดสินใจ ซึ่งการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งที่ผ่านมา ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองจำนวนมากเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก โดยผู้สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Open House ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำในวันศุกร์ ได้ทางเว็บไซต์  www.shrewsbury.ac.th