ความกังวลใจข้อแรกๆ ของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกคนเกี่ยวกับลูกน้อยโดยเฉพาะช่วงขวบปีแรกคือการฉีดวัคซีน หลายคนกังวลว่าลูกน้อยจะได้รับวัคซีนครบไหม ค่าฉีดวัคซีนแพงหรือเปล่า รวมทั้งความเป็นห่วงว่าลูกน้อยต้องเจ็บตัวหลายครั้งเพราะต้องรับวัคซีนป้องกันโรคหลายเข็ม แต่รู้หรือไม่ว่า ปัจจุบันนี้มีทางออกที่ช่วยคลายความกังวลต่างๆ ได้แล้วกับ วัคซีนรวม 6 โรค ที่ช่วยให้ลูกน้อยเจ็บตัวน้อยลง ประหยัดค่าใช้จ่าย และสามารถป้องกันโรคได้ครอบคลุมตามคำแนะนำของสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทยปี 2562

คำถามที่หลายคนอาจสงสัยอยู่ในใจคือ หากลูกไม่ฉีดวัคซีนจะได้ไหม การฉีดวัคซีนช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของลูกน้อยให้แข็งแรงขึ้นในช่วงวัยที่เสี่ยงที่สุดต่อการได้รับผลกระทบร้ายแรงจากการติดเชื้อบางชนิด  โดยเฉพาะเมื่อมีการระบาดของโรคเกิดขึ้น คุณพ่อคุณแม่ก็อุ่นใจได้ว่า ลูกน้อยจะปลอดภัยเพราะได้รับวัคซีนคุ้มกันแล้ว  ยิ่งเด็กทารกเกิดมาพร้อมกับระบบภูมิคุ้มกันที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้ทารกมีความไวต่อการเกิดโรคร้ายที่เป็นอันตรายถึงชีวิต  

วัคซีนประกอบด้วยส่วนประกอบของแบคทีเรียหรือไวรัสที่ถูกทำให้อ่อนฤทธิ์หรือถูกทำให้ตายลง เมื่อฉีดวัคซีนเข้าไปในร่างกาย ระบบภูมิคุ้มกันของลูกน้อยเรียนรู้ที่จะจดจำส่วนประกอบเหล่านั้นว่าเป็นอันตราย หากลูกสัมผัสกับเชื้อก่อโรคเหล่านี้อีกในภายหลัง ระบบภูมิคุ้มกันจะทำงานและป้องกันไม่ให้เชื้อก่อโรคนั้นๆแก่ลูกน้อย

โรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน ได้แก่ โปลิโอ เยื้อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ บาดทะยัก ไอกรน ไข้หวัดใหญ่ หัดเยอรมัน หัด คอตีบ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสโรต้า ไข้สมองอักเสบเจอี คางทูม วัณโรค และปอดอักเสบ

สำหรับวัคซีนชนิดรวม 6 โรค จะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของลูกน้อยและป้องกันโรคดังต่อไปนี้ 

 • โรคคอตีบ  
 • โรคบาดทะยัก  
 • โรคไอกรน  
 • โรคตับอักเสบบี  
 • โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ  
 • โรคโปลิโอ 
 • โดยการฉีดวัคซีนรวม 6 โรคนั้น ฉีดในช่วงอายุ 2-4-6 เดือน เพื่อภูมิต้านทานที่ดี ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทำให้ลูกรักมีการเจริญเติบโตสมวัย ปัจจุบันวัคซีนรวม 6 โรคมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบที่ต้องผสม และแบบพร้อมฉีด ซึ่งแบบพร้อมฉีดนี้สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการเตรียมฉีดวัคซีนได้  

วัคซีนรวม 6 โรคนอกจากจะช่วยคลายความกังวลใจให้แก่คุณพ่อคุณแม่แล้วนั้น ยังมีประโยชน์หลายประการ

 • ลูกน้อยเจ็บตัวน้อยครั้งลง เพราะวัคซีนรวม 6 โรค ฉีดเพียง 3 เข็มในขวบปีแรก โดยฉีดในช่วงอายุ 2-4-6 เดือนเท่านั้น จากเดิมที่ต้องฉีดทั้งหมด 5-9 เข็ม 
 • ลูกน้อยได้รับวัคซีนครอบคลุม วัคซีนรวม 6 โรค ช่วยเพิ่มโอกาสให้ลูกน้อยได้รับวัคซีนครบทุกชนิดมากกว่าการแยกฉีด  
 • มีความปลอดภัย เพราะวัคซีนรวม 6 โรคอยู่ในรูปแบบของเหลว พร้อมฉีด ลดการปนเปื้อน มั่นใจได้
 • ผลข้างเคียงต่ำ ทำให้ลูกมีไข้น้อย วัคซีนรวม 6 โรค ได้พัฒนาวัคซีนไอกรนเป็นชนิดไร้เซลล์ ทำให้มีไข้น้อยลง หรือมีไข้เพียงเล็กน้อย 1-2 วัน ก็หายเป็นปกติ
 • ช่วยเพิ่มความสะดวก ลดความสับสนให้แก่คุณพ่อคุณแม่ในการจดจำวันและเวลา ในการรับวัคซีนหลายเข็ม และสามารถฉีดร่วมกับวัคซีนอื่นๆ ที่ต้องฉีดในช่วงอายุเดียวกันได้ 
 • ช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยรวม ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปพบแพทย์ รายได้ที่เสียไปจากการหยุดงานของคุณพ่อคุณแม่ รวมทั้งประหยัดเวลาในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย 

หากคุณพ่อคุณแม่มีข้อกังวลใดๆ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของลูกน้อย ควรปรึกษาแพทย์

SPTH.CORP.19.08.0256 (08/19)