สถานการณ์โรคปอดอักเสบอู่ฮั่น หรือ โรคปอดอักเสบ ที่คร่าชีวิตชาวจีนไปแล้ว 4 ราย และพบผู้ป่วยติดเชื้อในไทย  2 ราย ได้สร้างความกังวลไปทั่วโลก ว่าจะสามารถยับยั้งโรคนี้ได้อย่างไร ในอนาคตก็อาจเกิดการระบาดของโรคได้ แต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนแตกตื่น เพียงแต่อยากให้ทุกคนได้ตื่นตัวและรู้จักกับโรคนี้ให้มากขึ้นเพื่อเตรียมตัวรับมือกันค่ะ

โรคปอดอักเสบอู่ฮั่น เกิดจากอะไร

โรคปอดอักเสบอู่ฮั่น เกิดจากไวรัสโคโรน่า คือ ไวรัสที่เคยทำให้เกิดโรคซาร์สกับเมิร์ส แต่ว่าไวรัสโคโรน่าที่กำลังระบาดอยู่นี้เป็นชนิดใหม่ และเป็นคนละชนิดกับซาร์สและเมิร์ส

อาการของโรคปอดอักเสบอู่ฮั่น

อาการของโรคนั้นโดยรวมจะอยู่ในหมวดของ “ปอดอักเสบ” เริ่มจากการมีไข้ ไอ หายใจลำบากจนทำให้ปอดถูกโจมตีอย่างขั้นรุนแรงจนถึงอาการปอดล้มเหลว และทำให้เสียชีวิตในที่สุด

การแพร่ระบาดและวิธีการป้องกัน

การระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ยังจำกัดอยู่แค่จากคนสู่คน และเกิดขึ้นระหว่างผู้ที่มีการติดต่อกันอย่างใกล้ชิด ประชาชนทั่วไปสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ที่ยังมีชีวิต หรือทำอาหารจากเนื้อสัตว์ หรือไข่ที่ไม่มีการป้องกัน

2. หลีกเลี่ยงการติดต่อใกล้ชิดกับผู้ป่วยไข้หวัด หรือไข้หวัดใหญ่

และความเสี่ยงการติดโรคนี้ จะเกิดจากการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน ถ้าใครไปก็ควรป้องกันดังนี้

1. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด มลภาวะเป็นพิษ ระหว่างเดินทางในต่างประเทศ และควรสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อเข้าใกล้ผู้ป่วยที่ไอ

2. หลีกเลี่ยงการไปตลาดค้าสัตว์มีชีวิต ไม่สัมผัสหรือใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะสัตว์ที่ป่วย หรือตาย

3. หลีกเลี่ยงการกินเนื้อสัตว์แปลกๆ หรือกินเนื้อสัตว์ที่ไม่สุก

4. หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ และไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น

และถ้าใครที่มีความเสี่ยงหรือพบอาการผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมควบคุมโรค โทร.1422