ดนตรีไม่ได้ทรงพลังเพียงแค่เป็นเพื่อนคลายเหงาเท่านั้น แต่ดนตรีมอบพลัง มอบชีวิต ปลุกจิตวิญญาณให้แก่คนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กออทิสติกนั้น พวกเขาอาจจะมีทักษะทางสังคมด้อยกว่าผู้อื่น แต่ภายในตัวเขาเองนั้นก็มีทักษะด้านอื่นๆ ซ่อนอยู่ หากคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมถูกต้อง พวกเขาก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานรวมทั้งใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขเช่นเดียวกับคนอื่นๆ

ในรายการ American Got Talent ปีล่าสุด 2019 นี้ จะเห็นได้ว่า มีเด็กชายที่เป็นเด็กออทิสติกได้รับรางวัล Gold Buzzer หรือรางวัลพิเศษจากคณะกรรมการให้สามารถผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดโดยไม่ต้องผ่านการคัดเลือกอีก และสิ่งที่ทำให้เขาชนะใจกรรมการคือดนตรีอันแสนไพเราะจากปลายนิ้วที่พรมลงเปียโน

รู้หรือไม่ว่าเด็กออทิสติกมีทักษะทางดนตรีพิเศษกว่าคนปกติ

ย้อนหลังในช่วงกว่า 70 ปีที่ผ่านมา มีงานวิจัยอยู่มากมายที่แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยในกลุ่มอาการออทิสติกเกือบครึ่งนั้นมี Perfect Pitch ซึ่งหมายถึงว่า มีความสามาถในการแยกเสียงดนตรี ตัวโน้ต และจังหวะได้อย่างแม่นยำ  และในขณะเดียวกันกิจกรรมเกี่ยวกับดนตรี เช่น การร้องเพลง การเล่นเครื่องดนตรี มีส่วนช่วยในการบำบัดเด็กออทิสติกให้มีทักษะการสื่อสารทางสังคมดีขึ้นด้วย อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของครอบครัว และเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงกันของสมองแต่ละส่วน  

อย่างงานวิจัยชิ้นหนึ่ง เด็กออทิสติกจะถูกแบ่งเป็นสองกลุ่มและได้รับการดูแลด้วยนักบำบัดคนเดียวกัน แต่กลุ่มหนึ่งนักบำบัดจะมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กผ่านการร้องเพลงและเล่นดนตรี ส่วนอีกกลุ่มใช้การบำบัดแบบไร้เสียงดนตรี ซึ่งผลปรากฏว่ากลุ่มที่ใช้ดนตรีในการบำบัด เด็กๆ มีทักษะการสื่อสารและคุณภาพชีวิตของครอบครัวที่ดีขึ้น  

ไม่ใช่แค่ในต่างประเทศเท่านั้นที่นักวิจัยให้ความสนใจกับเรื่องนี้ ในประเทศไทยเราเองก็มีนักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นและนักดนตรีบำบัดหลายคน ที่นำดนตรีมาประยุกต์ใช้กับการเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่เด็กพิเศษ โดยสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งในแง่ของการฝึกออกเสียงและช่วยเสริมสร้างทักษะการเข้าสังคม ซึ่งหลังจากเข้ารับการบำบัดด้วยเสียงดนตรี เด็กออทิสติกส่วนใหญ่จะมีอารมณ์คงที่มากขึ้น และบางคนยังต่อยอดไปสู่การเล่นดนตรีเป็นงานอดิเรกหรือมุ่งมั่นฝึกฝนเพื่อเป็นนักดนตรี ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองและมีดนตรีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ทำให้พวกเขาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขยิ่งขึ้น

จะเห็นได้ว่า พลังงานเสียงดนตรีนั้นยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิด ที่สำคัญคือความสามารถของเด็กออทิสติกเองที่ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าเด็กคนอื่นๆ คุณพ่อคุณแม่เองควรช่วยส่งเสริม อาจจะเริ่มต้นจากเปิดเพลงให้เขาฟังก่อนเพื่อให้เขารู้สึกผ่อนคลาย ชวนเขาร้องเพลงคาราโอเกะ ซื้อเครื่องดนตรีขนาดเล็กเบาๆ ให้เขาได้สัมผัสและทำความรู้จัก หากมีโอกาสก็อาจพาเขาไปชมคอนเสิร์ต ละครเวที ภาพยนตร์เพลง ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ค้นหาความชอบไปพร้อมๆ กับลูกรัก ใครจะไปรู้ว่าอนาคตข้างหน้า ลูกน้อยของเราอาจจะไปยืนอยู่บนเวทีประกวดร้องเพลงบ้างก็ได้