คุณแม่มือใหม่หลายคนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไกลบ่อยๆ อาจมีความกังวลว่า คนท้องสามารถขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่? แล้วจะปลอดภัยหรือเปล่า?

คุณแม่มือใหม่หลายคนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไกลบ่อยๆ อาจมีความกังวลว่า คนท้องสามารถขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่? แล้วจะปลอดภัยหรือเปล่า?  จริงๆ แล้วคนท้องสามารถขึ้นเครื่องบินได้ หากมีภาวะครรภ์เป็นปกติและสุขภาพแข็งแรงก็ไม่มีอะไรต้องกังวล แต่ควรปรึกษาคุณหมอที่ฝากครรภ์ก่อนเดินทางเพื่อความมั่นใจว่าจะไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนระหว่างเดินทาง ส่วนเรื่องของอายุครรภ์ที่เหมาะกับการเดินทาง จะอยู่ในช่วงประมาณไตรมาสที่สอง หรือราวๆ สัปดาห์ที่ 14-27 ซึ่งคุณแม่ส่วนใหญ่จะผ่านช่วงแพ้ท้องมาแล้ว และเริ่มปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายได้ดีขึ้น โดยแต่ละสายการบินจะมีข้อกำหนดในการขึ้นเครื่องบินสำหรับคนท้องที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น 

การบินไทย 

หากอายุครรภ์เกิน 28 สัปดาห์ขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ออกไม่เกิน 7 วันก่อนเดินทาง หากเป็นเที่ยวบินน้อยกว่า 4 ชั่วโมง ต้องมีอายุครรภ์ไม่เกิน 36 สัปดาห์ ส่วนเที่ยวบินมากกว่า 4 ชั่วโมง ต้องมีอายุครรภ์ไม่เกิน 34 สัปดาห์ และหากอายุครรภ์เกิน 36 สัปดาห์จะไม่อนุญาตให้เดินทาง นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขอื่นๆ เช่น ไม่อนุญาตให้สตรีที่ตั้งครรภ์เด็กแฝดเดินทาง ผู้ที่มีประวัติแท้งบุตรต้องได้รับอนุญาตจากสูตินารีแพทย์และมีแบบฟอร์มยืนยัน

แอร์เอเชีย

หากอายุครรภ์ไม่เกิน 27 สัปดาห์ ต้องลงนามยินยอมในเอกสาร อายุครรภ์ 28-34 สัปดาห์ ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่มีอายุไม่เกิน 30 วันและลงนามยินยอมในเอกสาร และหากอายุครรภ์ 35 สัปดาห์ขึ้นไปจะไม่อนุญาตให้เดินทาง

สายการบินส่วนใหญ่มีกฎเกณฑ์ใกล้เคียงกัน คือไม่อนุญาตให้คุณแม่ที่อายุครรภ์เกิน 35-36 สัปดาห์เดินทาง แต่มีรายละเอียดแตกต่างกันพอสมควร คุณแม่จึงควรศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์ของสายการบินแต่ละแห่งก่อนจองตั๋ว และควรเลือกที่นั่งติดทางเดิน ซึ่งมีพื้นที่มากกว่าและลุกออกไปเข้าห้องน้ำง่าย ที่สำคัญคือต้องแจ้งประวัติการตั้งครรภ์ให้สายการบินทราบด้วยเพื่อได้รับการดูแลอย่างถูกต้องก่อนเดินทางคุณแม่ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ส่วนในระหว่างที่อยู่บนเครื่องบินก็พยายามจิบน้ำบ่อยๆ และอย่าอั้นปัสสาวะ ควรลุกเดินหรือเปลี่ยนอิริยาบทบ้างในช่วงสั้นๆ หากเป็นไฟล์ตต่างประเทศที่บินเกิน 5 ชั่วโมง แนะนำให้ใส่ Flight Socks หรือ Elastic Compression Stockings ถุงเท้าที่ช่วยลดการเกิดลิ่มเลือดอุดตันเอาไว้ด้วย ไม่ต้องกังวลมากเกินไปแต่ขอให้ใส่ใจในความปลอดภัยทุกขั้นตอน เท่านี้คุณแม่ก็เดินทางด้วยเครื่องบินได้อย่างสบายใจ